Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Rady na cesty > praktické

Pojištění na cesty

Redakce, Eva Bečvářová / 28.03.2001
Cestujeme-li bez cestovního pojištění, může se nám výlet v případě nemoci pěkně prodražit. Co je tedy dobré vědět o pojišťovnách a cestovním pojištění, o tom je následující článek.
 

  Cestování je super věc, ale naneštěstí sebou nese i jistá rizika. Samozřejmě nikdo nechce být během cesty nemocný (pár dnů proseděných na záchodě je to nejmenší:-)) nebo utrpět nějaký úraz. Stát se ale mohou i jiné nepříjemné věci jako např. ztráta zavazadla apod. Jelikož některým věcem nelze stoprocentně předcházet, můžeme se alespoň pokusit zmírnit jejich dopady. K tomu slouží všem známé pojištění. Protože všichni víme, že instituce tohoto druhu dokáží být skutečnými vydřiduchy, doufám, že tento článek napomůže alespoň trochy k tomu, abychom byli zase o něco chytřejší a informovanější a tím pádem víc připraveni na ty "fiškuse" v pojišťovně.

Na úvod rychle proběhneme typy pojištění, která se uzavírají v souvislosti s cestováním.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

· Pojištění léčebných výloh (někdy uváděno samostatně)
· Úrazové pojištění
· Pojištění odpovědnosti za škody občanů
· Pojištění cestovních zavazadel
· Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty

  Důležité je si zjistit, co ta která pojišťovací společnost zahrnuje do jednotlivých druhů pojištění. Přehlédnutá maličkost vás později může přijít draho. V našem časopise si můžete prohlédnout v TrekODKAZECH kategorii POJISTOVNY, kde najdete internetové stránky nejznámějších společností. V tomto článku chci ukázat na možnosti spojené s cestovním pojištěním a upozornit na věci, na které je třeba si dát pozor nebo se jich vyvarovat.

Pojištění léčebných výloh
  Předmětem pojištění léčebných výloh je náhrada nákladů na ošetření nebo léčení poskytnutého v souvislosti s úrazem nebo akutním onemocněním a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. Pojistné plnění nastane pouze za pojistné události, ke kterým během trvání pojištění dojde mimo území ČR. Každá společnost bude mít ve svých Všeobecných pojistných podmínkách konkretizováno, co přesně je pojištěním kryto a co ne. (Mám na mysli věci jako převoz do nemocnice, náklady na léky, obvazový materiál, honorář lékaře atd. Tyto Všeobecné pojistné podmínky je v každém případě dobré si přečíst, nebudete tak později ničím zaskočeni).

Úrazové pojištění
  Základní úrazové pojištění se většinou vztahuje na:
-dobu nezbytného léčení v důsledku úrazu
-trvalé následky úrazu
-smrt úrazem.

Pojištění odpovědnosti za škody občanů
  Toto pojištění se týká škody, za kterou jste odpovědni, pokud něco neúmyslně rozbijete či zničíte nebo někoho zraníte (také ovšem neúmyslně - prosíme tedy žárlivé milence a hospodské rváče, aby si na tento zlomyslný dovětek vzpomněli, než padne facka na sále).

Pojištění cestovních zavazadel
  Za zavazadla se v tomto smyslu považují věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Důvodem, proč se toto pojištění sjednává, mohou být tyto případy:
-poškození nebo zničení věci živelní událostí
-krádež nebo loupež
-poškození, zničení, odcizení nebo ztráta věci při dopravní nehodě
-ztráta či škoda na věci při přepravě
-poškození či ztráta věci způsobená v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného.

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty
  Pokud byste museli Vy nebo Váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, stornovací poplatky inkasované cestovní kanceláří Vám budou proplaceny, jestliže ke zrušení cesty došlo z těchto důvodů:
-Vašeho vážného náhlého onemocnění, úrazu nebo úmrtí člena Vaší rodiny. Pojištění se nevztahuje na nemoci existující při uzavření pojistné smlouvy.
-vzniku značné škody na majetku Vašem nebo Vašeho spolucestujícího následkem trestného činu nebo živelní události.
-obdržení povolávacího průkazu k výkonu základní vojenské služby nebo vojenského cvičení.

  Všeobecně jsou jako základ pojištění brány léčebné výlohy (proto bývají někdy uváděny mimo skupinu "Cestovní pojištění"). Ostatní čtyři druhy (úrazové, odpovědnosti za škody občanů, cestovních zavazadel a nákladů souvisejících se zrušením cesty) si můžete k tomuto základu připojistit, je-li vám libo.

  Pojištění se sjednává pro "Evropu" nebo "Ostatní svět". Do cenové skupiny "Evropa" pojišťovny leckdy zahrnují i některé mimoevropské země jako např. Turecko, Tunisko, Maroko a další. Není to ovšem u všech pojišťoven jednotné. Dávejte si tedy pozor, které země spadají do této kategorie, abyste zbytečně neplatili více, než je nutné. (Sazby pro Evropu jsou podstatně nižší,a proto máte-li v úmyslu cestovat po těchto zemích "přilehlých" k Evropě, nebylo by možná od věci si zjistit, má-li některá z pojišťoven tyto země v levnější kategorii.)

  Pojištění můžeme rozlišit na krátkodobé a dlouhodobé. Obecně platí, že pojištění se stává relativně levnějším úměrně s délkou svého trvání. Za krátkodobé bývá považováno pojištění v délce trvání do 90 dnů. Maximální délka trvání pojištění je jeden rok. V případě takto dlouhého pojištění máte na výběr dvě možnosti s ohledem na styl vašeho cestování. První je tzv. opakované pojištění, které slouží pro účely krátkodobých opakovaných výjezdů v průběhu jednoho roku. Doba jednotlivých výjezdů nesmí překročit stanovený max. počet dnů (př. 21 dnů, 30 dnů - mezi jednotlivými pojišťovnami jsou v tomto čísle rozdíly). Druhou možností je roční pojištění pro nepřetržitý pobyt v cizině.

  První, původní pojištění musí být uzavřeno, před vaším odjezdem, na území ČR (z důvodu prezentace OP či pasu a podpisu pojistné smlouvy). Rozhodnete-li se ale cestovat déle, než jste původně zamýšleli, je možno pojištění prodloužit např. členem rodiny, který ale musí znát číslo vašeho původního pojištění. Pojištění lze prodloužit jen jednou! Pozor na prodlužování ročního pojištění. Ne každá pojišťovna to umožňuje. Některé pojišťovny také umožňují prodloužení pojištění pouze do té míry, že součet dní trvání jednotlivých na sebe navazujících pojistek nesmí přesáhnout 365, tudíž jeden rok. Pozor také na to, do kdy je možno pojištění prodloužit. Zcela jistě tak budete muset učinit před vypršením vašeho stávajícího pojištění.

  Další věc, o které je dobré vědět, zvláště cestujete-li ve skupinách, je hromadné pojištění. To je cestovní pojištění uzavřené pro určitou skupinu lidí a v přepočtu na člověka vyjde levněji, jelikož obdržíte "množstevní slevu". Pojišťovny opět stanovují min. počet lidí ve skupině, aby takové pojištění vystavily. Podle informace jedné pojišťovny toto číslo v jejím případě je min. 15 lidí, jiná pojišťovna udávala jako min. počet pouze 5 lidí. Že se rozlišuje pojištění turistické a pracovní snad ani nebudu připomínat.

  Pro ty, kteří mají rádi, když hladina jejich adrenalinu dosahuje závratných hodnot, je tu pojištění pro vysoce rizikové činnosti (takové pojištění poskytuje pojistnou ochranu téměř při všech sportech, nazývá se tudíž někdy také "sportovní pojištění").

  Jednotlivé sporty jsou rozděleny do rizikových skupin plus existují sporty nepojistitelné. Podle rizikových skupin se mění procento ze základní částky pojištění, o které se tato částka navýší. Čím rizikovější sport, tím vyšší procento. Obsah jednotlivých skupin, včetně skupiny nepojistitelných sportů, se mění pojišťovnu od pojišťovny. Ptala jsem se v různých pojišťovacích společnostech a např. potápění uvedli jedni jako nepojistitelný sport a druzí by mě klidně pojistili. Z toho vyplývá neházet flintu do žita při prvním nezdaru a zkusit to někde jinde. Hodně také jistě záleží na vaší domluvě. V jedné společnosti mi sdělili, že můj vybraný sport je nepojistitelný, ale navrhli mi, že je možné se dohodnout na individuální pojistce (patrně také za patřičnou cenu).

  Jste-li už rozhodnuti, které pojištění chcete a u které společnosti, máte vyhráno. Samotné uzavření je velmi rychlé a jednoduché. Vy se dostavíte na pobočku pojišťovny (nezřídka oni přijedou za vámi), vyplníte formulář, podepíšete, zaplatíte a je to. Některé pojišťovny dokonce umožňují uzavřít pojištění on-line. 

No a konečně na cestě! Ale co se bude dít, pokud se vám stane něco nemilého?
  Důležitý pojem, který budete rozhodně potřebovat, je tzv. asistenční služba. Nejedná se ovšem zdaleka jen o pojem, ale o společnost,prostřednictvím které pojišťovny poskytují své služby a která vám bude v dané situaci takřka vytrhávat trn z paty a pomůže vám celou událost vyřešit. Její telefonní číslo byste tedy měli co nejrychleji vytáčet, pokud došlo k nějaké pojistné události (samozřejmě dovoluje-li to váš zdravotní stav).

  Asistenční služba pomůže zajistit klientovi potřebnou lékařskou pomoc a ošetření v kteroukoliv denní i noční dobu, kdekoliv na světě. Komunikace probíhá v českém jazyce. Zajistí v případě potřeby odborný zdravotnický doprovod při převozu pacienta. Asistenční služba také garantuje zahraničnímu zdravotnickému zařízení úhradu finančních nákladů vzniklých v souvislosti s neodkladným poskytnutím zdravotní péče pojištěnému v zahraničí. Poskytuje základní právní pomoc, pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků, předá informace vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události. Zajistí základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí. Tyto služby se mohou mírně lišit u různých společností. Telefonní a faxové spojení bývá uvedeno na identifikační kartičce, kterou obdrží každý klient, a toto spojení je zdarma. Na centrále je třeba oznámit jméno a příjmení pojištěného, sazbu a číslo pojistné smlouvy a datum počátku a konce pojištění.

  Budete-li si hradit něco sami, nezapomeňte si nechat vystavit doklady o zaplacení např. lékařského ošetření. Budete je po návratu potřebovat, až budete uplatňovat nárok na proplacení. Na dokladu by mělo být vaše jméno a datum narození, případně další náležitosti, které si pojišťovna vyžádá. Po návratu pojistnou událost pojišťovně bez odkladu oznamte.

  To jsou snad všechny základní informace, které je dobré o cestovním pojištění vědět. Co se týká cen (to nás konečně vždycky nejvíc zajímá, o kolik nám zase splaskne šrajtofle), faktem je, že jejich rozpětí na trhu cestovního pojištění je značné. Rozhodně se tedy vyplatí "poptat se kolem", než se rozhodnete pro určitou pojišťovnu. Většina společností má na Internetu své stránky a také čím dál více pojišťoven poskytuje službu bezplatné telefonní informační linky, takže získat konkrétní informace je snadné a rychlé.

  A to je vše, takže šťastnou cestu a ať nikdy při cestách nepotřebujete služeb cestovního pojištění skutečně využít. Tak ahoj.

 
 
 
Přečteno 669x
 
 
 
Komentáře
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky
 
Poslat odkaz
Tisk
Zpět
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: