Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Rady na cesty > nebezpečí

Podchlazení - když zima zabíjí

Redakce, Kateřina Sekyrková / 28.11.2001
Třesete se zimou jako osiky a nevíte jak se toho zbavit? Kde jsou ty hranice, kdy je třeba se tím zabývat? Co v případě zimou či mrazem postiženého člověka dělat dříve - ošetřovat omrzliny nebo se starat o jeho celkový stav?
 

Lékařská moudra v tomto článku by vám měla pomoci pochopit, proč má léčba celkového podchlazení člověka přednost před ošetřením omrzlin. Možná byste právě vy začali zahříváním bílých konečků prstů u nohou či rukou a v šoku zapomněli pozorovat celkový stav postiženého.

Ale jak poznat, že dochází k podchlazení? Co to je to podchlazení?
Je to stav, kdy teplota tělesného jádra klesá pod 37°C a je tím bezprostředně ohrožen lidský život. Vysvětlení:
Lidské tělo se z hlediska termoregulace, která je při podchlazení "napadena", dělí na dvě části- tělesné jádro (místa s životně důležitými orgány, tzn. dutina břišní, hrudní, hlava), jehož normální teplota je 37°C, a periferní obal, tedy vrstvy, ve kterých teplota klesá se vzdáleností od tělního jádra.

Při celkovém podchlazení "chladne" člověk z vnějšku a organismus si udržuje uvnitř co nejdéle stálou teplotu. Teplota tělesného obalu tak velmi kolísá a může klesnout až na úroveň teploty vnějšího prostředí. V nepříznivých podmínkách, zejména za silného větru a při fyzickém vyčerpání, se udržuje vyšší teplota jádra na úkor teploty končetin resp. tělesného povrchu, a dochází k omrzlinám. Po vyčerpání obranných schopností organismu klesá tělesná teplota v jádru pod 35 °C, kdy mluvíme o podchlazení (hypotermii). To se projevuje apatií, ztrátou soudnosti, změnou chování, opakovanými žádostmi o odpočinek. Dochází ke svalové slabosti, která vede k pádům a špatné koordinaci pohybů. Tepelné ztráty organismu v tomto případě převyšují produkci tepla.

Při poklesu jádra na 33 - 31°C je sice přednostně zásobován mozek, ale schopnost termoregulace se ztrácí. Nastupuje nemotornost člověka, dezorientace, mohou se dostavit halucinace. Postižený paradoxně odkládá oděv, je mu horko. Pod 30°C člověk ztrácí vědomí. Při fyzickém selhání se ztrácí mimika, řeč se stává nesrozumitelnou. Do 1-2 hodin od projevení se prvních příznaků, může dojít k úmrtí, způsobené nejčastěji srdeční arytmií - nepravidleností srdečního rytmu.

Je lepší se v případě podchlazení hýbat nebo stát?
Kdy je příjem a výdej tepla stejný? Touto hranicí je při pobytu ve vodě teplota o hodnotě 18°C. Při vyšší teplotě vody je lepší se více pohybovat, tepelné ztráty jsou tak menší. Pod touto hranicí je lepší být spíše v klidu (ale tak abyste se neutopili), organismus by při větším pohybu vydal více tepelné energie na pohyb než na udržení určité teploty jádra v klidu.
Nejvíce ohroženi jsou extrémními ztrátami teplot plavci a lyžaři. Otužilci jsou trénovaní, zkušení lyžaři vhodně oblečení, my se však zmíníme o těch, kteří se do dané situace dostanou neplánovaně a nepřipraveni. Rada pro trosečníky ve studených až ledových vodách: zaujměte schoulenou polohu a ztroskotalo-li vás víc, držte těsně pohromadě - zde hraje roli psychologický efekt.

Jaké mohou být příčiny podchlazení?
Obecně se podchlazení z hlediska příčin dělí na dvě formy:
-prudká forma podchlazení, která vznikne pádem do ledové vody nebo do ledovcové trhliny (zde je průběh pomalejší). Nenastane-li smrt okamžitě v důsledku reflexní poruchy srdečního rytmu, je postižený zprvu neklidný, později unavený až apatický, a smrt nastává za 15-20 minut. Jde o případy, kdy je lepší se nehýbat, ztráty tepla ve vodě jsou mnohonásobně vyšší a pohyb je jen urychluje.
- pozvolná forma , která je obvyklejší... Příčinou bývá kombinace fyzického vyčerpání a nepříznivých klimatických podmínek (vítr, zima, vlhko), nedostatečné nebo nevhodné oblečení, ztráta tělesných tekutin a cukru, nedostatečná výšková aklimatizace, těžší poranění se ztrátou krve, ale také požití léků a alkoholu.

Jaká je vhodná první pomoc?
Obecně je třeba nemocného chránit před dalším prochladnutím pomocí dek, alu fólií, oblečení, ale i tepla lidského. Je třeba zamezit jakýmkoliv pohybům podchlazené osoby, podobně jako při poranění páteře. Je zákaz podávání léků a alkoholu, který podchlazení urychluje. Nenechávejte postiženého o samotě. Zabezpečte dopravu do specializovaného zdravotnického zařízeni pokud možno vrtulníkem, pozemní doprava je i pro mírně podchlazeného člověka rizikem.

Další pomoc závisí na fázi podchlazení:
1. fáze
- lehké podchlazení - charakteristický je svalový třes, slabost, zrychlení tepu a dýchání, postižený je při plném vědomí. Organismus je schopen se zahřát při podávání horkých oslazených nápojů sám, hospitalizace je nutná v případě komplikací.
2. fáze - těžké podchlazení- na jeho začátku upadá člověk do bezvědomí, dýchání a pulz jsou sice zpomalené, ale zachované. Zde je k zahřátí nezbytná intenzívní péče ve specializovných zdravotnických zařízeních, přesto sledujte srdeční činnost a dýchání.

3. fáze - zdánlivá smrt - jde o případy, kdy nízká tělesná teplota minimalizuje potřebu kyslíku. Lze tedy těžko zjistit dýchání a srdeční činnost, reakce zornic na světlo jsou zpomalené, ale je velkou chybou prohlašovat postiženého za mrtvého, zejména pokud není poraněný, nebo nedošlo k zástavě dýchání udušením a je možný rychlý transport do nemocnice. ("No one is dead until rewarmed and dead"). Jedinou pomocí je poskytnutí srdeční masáže a umělého dýchání až do příletu vrtulníku.

Pokud podchlazený a vyčerpaný člověk dojde ke dveřím vaší chaty či domu, uložte ho dobře tepelně izolovaného do chladné místnosti. Nelákejte ho do horké vany, riskovali byste tím mimojiné selhání tělního oběhu a srdeční arytmii. Horké lázně lze výjimečně aplikovat u mladých a zdravých osob. Pokud není šance sehnat rychlou odbornou pomoc, zahřívejte ho pouze horkými zábaly na hrudník, do podpaží a třísel. Každý podchlazený člověk musí být převážen do nemocnice vleže.

Prevence podchlazení
- pravidelné lékařské prohlídky, nepodceňování fyzického a duševního zdraví
- otužilost a postupná aklimatizace na dosažené výšky v horách
- vhodně zvolená taktika výstupu a znalost prostředí, ve kterém se budete pohybovat
- nepodceňování směru a síly větru (dokáže snížit teplotu okolního stojatého vzduchu až o 20 C) - uposlechnutí varování a rad členů Horské služby - trvalé sledování svého zdravotního stavu - nepřeceňování svých sil a možností
- nikdy nevycházejte na túru sami, změny počasí v horách jsou rychlé - životospráva, dostatečný příjem tekutin a vitamínů, vyvarujte se redukčních diet na cestách, nebojte se cukru
- vhodné vybavení (nouzový bivak) a oblečení

Vhodné oblečení do hor
Při nedostatečném a nevhodném oblečení, může dojít k podchlazení i při teplotách okolo 10°C. Jednou z nejdůležitějších součástí vybavení na zimu je čepice, kdy se z hlavy bez pokrývky ztrácí až 30% tepla. Ačkoliv se vám zdá venku teplo, zvolte několikavrstvý systém oblečení, tzv. cibulový. Při výběru spodního prádla , ale i dalších vrstev, dbejte na schopnost materiálu transportu potu do dalších vrstev oblečení a na jeho termoizolační vlastnosti. Svrchní vrstvu zvolte dle vámi plánované činnosti: při větším fyzickém zatížení nezapomeňte kromě nepromokavosti materiálu také na parametry prodyšnosti. Pot na vlastním těle by se mohl stát v případě silného studeného větru příčinou prochlazení. Celý systém by měl "dýchat". To platí také o zvolených botech a ponožkách. Obuv by měla být především pevná, měli byste být seznámeni se stavem jejich nepromokavosti a možnostmi rychlé impregnace. Ponožky se ve specializovaných prodejnách seženou šité na míru zvolené aktivitě, obuvi a klimatickým podmínkám.


Článek byl zpracován ve spolupráci s www.czechaid.cz.

 
Související články
Neprofuk do zimy
Buff - multifunkční prokrývka hlavy
Termosáčky Pak-heat od firmy Kiribai
Pik Lenina za pár prstů
 
Přečteno 5760x
 
 
Hodnocení článku:
 
Komentáře
Názor na článekOndřej Buksa, Reagovat
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky
 
Poslat odkaz
Tisk
Zpět
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: