Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Rady na cesty > nebezpečí

Podchlazení - když zima zabíjí

Redakce, Kateřina Sekyrková / 28.11.2001
Třesete se zimou jako osiky a nevíte jak se toho zbavit? Kde jsou ty hranice, kdy je třeba se tím zabývat? Co v případě zimou či mrazem postiženého člověka dělat dříve - ošetřovat omrzliny nebo se starat o jeho celkový stav?
 

Lékařská moudra v tomto článku by vám měla pomoci pochopit, proč má léčba celkového podchlazení člověka přednost před ošetřením omrzlin. Možná byste právě vy začali zahříváním bílých konečků prstů u nohou či rukou a v šoku zapomněli pozorovat celkový stav postiženého.

Ale jak poznat, že dochází k podchlazení? Co to je to podchlazení?
Je to stav, kdy teplota tělesného jádra klesá pod 37°C a je tím bezprostředně ohrožen lidský život. Vysvětlení:
Lidské tělo se z hlediska termoregulace, která je při podchlazení "napadena", dělí na dvě části- tělesné jádro (místa s životně důležitými orgány, tzn. dutina břišní, hrudní, hlava), jehož normální teplota je 37°C, a periferní obal, tedy vrstvy, ve kterých teplota klesá se vzdáleností od tělního jádra.

Při celkovém podchlazení "chladne" člověk z vnějšku a organismus si udržuje uvnitř co nejdéle stálou teplotu. Teplota tělesného obalu tak velmi kolísá a může klesnout až na úroveň teploty vnějšího prostředí. V nepříznivých podmínkách, zejména za silného větru a při fyzickém vyčerpání, se udržuje vyšší teplota jádra na úkor teploty končetin resp. tělesného povrchu, a dochází k omrzlinám. Po vyčerpání obranných schopností organismu klesá tělesná teplota v jádru pod 35 °C, kdy mluvíme o podchlazení (hypotermii). To se projevuje apatií, ztrátou soudnosti, změnou chování, opakovanými žádostmi o odpočinek. Dochází ke svalové slabosti, která vede k pádům a špatné koordinaci pohybů. Tepelné ztráty organismu v tomto případě převyšují produkci tepla.

Při poklesu jádra na 33 - 31°C je sice přednostně zásobován mozek, ale schopnost termoregulace se ztrácí. Nastupuje nemotornost člověka, dezorientace, mohou se dostavit halucinace. Postižený paradoxně odkládá oděv, je mu horko. Pod 30°C člověk ztrácí vědomí. Při fyzickém selhání se ztrácí mimika, řeč se stává nesrozumitelnou. Do 1-2 hodin od projevení se prvních příznaků, může dojít k úmrtí, způsobené nejčastěji srdeční arytmií - nepravidleností srdečního rytmu.

Je lepší se v případě podchlazení hýbat nebo stát?
Kdy je příjem a výdej tepla stejný? Touto hranicí je při pobytu ve vodě teplota o hodnotě 18°C. Při vyšší teplotě vody je lepší se více pohybovat, tepelné ztráty jsou tak menší. Pod touto hranicí je lepší být spíše v klidu (ale tak abyste se neutopili), organismus by při větším pohybu vydal více tepelné energie na pohyb než na udržení určité teploty jádra v klidu.
Nejvíce ohroženi jsou extrémními ztrátami teplot plavci a lyžaři. Otužilci jsou trénovaní, zkušení lyžaři vhodně oblečení, my se však zmíníme o těch, kteří se do dané situace dostanou neplánovaně a nepřipraveni. Rada pro trosečníky ve studených až ledových vodách: zaujměte schoulenou polohu a ztroskotalo-li vás víc, držte těsně pohromadě - zde hraje roli psychologický efekt.

Jaké mohou být příčiny podchlazení?
Obecně se podchlazení z hlediska příčin dělí na dvě formy:
-prudká forma podchlazení, která vznikne pádem do ledové vody nebo do ledovcové trhliny (zde je průběh pomalejší). Nenastane-li smrt okamžitě v důsledku reflexní poruchy srdečního rytmu, je postižený zprvu neklidný, později unavený až apatický, a smrt nastává za 15-20 minut. Jde o případy, kdy je lepší se nehýbat, ztráty tepla ve vodě jsou mnohonásobně vyšší a pohyb je jen urychluje.
- pozvolná forma , která je obvyklejší... Příčinou bývá kombinace fyzického vyčerpání a nepříznivých klimatických podmínek (vítr, zima, vlhko), nedostatečné nebo nevhodné oblečení, ztráta tělesných tekutin a cukru, nedostatečná výšková aklimatizace, těžší poranění se ztrátou krve, ale také požití léků a alkoholu.

Jaká je vhodná první pomoc?
Obecně je třeba nemocného chránit před dalším prochladnutím pomocí dek, alu fólií, oblečení, ale i tepla lidského. Je třeba zamezit jakýmkoliv pohybům podchlazené osoby, podobně jako při poranění páteře. Je zákaz podávání léků a alkoholu, který podchlazení urychluje. Nenechávejte postiženého o samotě. Zabezpečte dopravu do specializovaného zdravotnického zařízeni pokud možno vrtulníkem, pozemní doprava je i pro mírně podchlazeného člověka rizikem.

Další pomoc závisí na fázi podchlazení:
1. fáze
- lehké podchlazení - charakteristický je svalový třes, slabost, zrychlení tepu a dýchání, postižený je při plném vědomí. Organismus je schopen se zahřát při podávání horkých oslazených nápojů sám, hospitalizace je nutná v případě komplikací.
2. fáze - těžké podchlazení- na jeho začátku upadá člověk do bezvědomí, dýchání a pulz jsou sice zpomalené, ale zachované. Zde je k zahřátí nezbytná intenzívní péče ve specializovných zdravotnických zařízeních, přesto sledujte srdeční činnost a dýchání.

3. fáze - zdánlivá smrt - jde o případy, kdy nízká tělesná teplota minimalizuje potřebu kyslíku. Lze tedy těžko zjistit dýchání a srdeční činnost, reakce zornic na světlo jsou zpomalené, ale je velkou chybou prohlašovat postiženého za mrtvého, zejména pokud není poraněný, nebo nedošlo k zástavě dýchání udušením a je možný rychlý transport do nemocnice. ("No one is dead until rewarmed and dead"). Jedinou pomocí je poskytnutí srdeční masáže a umělého dýchání až do příletu vrtulníku.

Pokud podchlazený a vyčerpaný člověk dojde ke dveřím vaší chaty či domu, uložte ho dobře tepelně izolovaného do chladné místnosti. Nelákejte ho do horké vany, riskovali byste tím mimojiné selhání tělního oběhu a srdeční arytmii. Horké lázně lze výjimečně aplikovat u mladých a zdravých osob. Pokud není šance sehnat rychlou odbornou pomoc, zahřívejte ho pouze horkými zábaly na hrudník, do podpaží a třísel. Každý podchlazený člověk musí být převážen do nemocnice vleže.

Prevence podchlazení
- pravidelné lékařské prohlídky, nepodceňování fyzického a duševního zdraví
- otužilost a postupná aklimatizace na dosažené výšky v horách
- vhodně zvolená taktika výstupu a znalost prostředí, ve kterém se budete pohybovat
- nepodceňování směru a síly větru (dokáže snížit teplotu okolního stojatého vzduchu až o 20 C) - uposlechnutí varování a rad členů Horské služby - trvalé sledování svého zdravotního stavu - nepřeceňování svých sil a možností
- nikdy nevycházejte na túru sami, změny počasí v horách jsou rychlé - životospráva, dostatečný příjem tekutin a vitamínů, vyvarujte se redukčních diet na cestách, nebojte se cukru
- vhodné vybavení (nouzový bivak) a oblečení

Vhodné oblečení do hor
Při nedostatečném a nevhodném oblečení, může dojít k podchlazení i při teplotách okolo 10°C. Jednou z nejdůležitějších součástí vybavení na zimu je čepice, kdy se z hlavy bez pokrývky ztrácí až 30% tepla. Ačkoliv se vám zdá venku teplo, zvolte několikavrstvý systém oblečení, tzv. cibulový. Při výběru spodního prádla , ale i dalších vrstev, dbejte na schopnost materiálu transportu potu do dalších vrstev oblečení a na jeho termoizolační vlastnosti. Svrchní vrstvu zvolte dle vámi plánované činnosti: při větším fyzickém zatížení nezapomeňte kromě nepromokavosti materiálu také na parametry prodyšnosti. Pot na vlastním těle by se mohl stát v případě silného studeného větru příčinou prochlazení. Celý systém by měl "dýchat". To platí také o zvolených botech a ponožkách. Obuv by měla být především pevná, měli byste být seznámeni se stavem jejich nepromokavosti a možnostmi rychlé impregnace. Ponožky se ve specializovaných prodejnách seženou šité na míru zvolené aktivitě, obuvi a klimatickým podmínkám.


Článek byl zpracován ve spolupráci s www.czechaid.cz.

 
Související články
Neprofuk do zimy
Buff - multifunkční prokrývka hlavy
Termosáčky Pak-heat od firmy Kiribai
Pik Lenina za pár prstů
 
Přečteno 5796x
 
 
 
Komentáře
Názor na článekOndřej Buksa, Reagovat
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky
 
Poslat odkaz
Tisk
Zpět
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: