Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Střední východ > Izrael

Jeruzalém - jak se neztratit

Petr Skalický / 3.01.2007
Hlavní město Izraele se nachází zhruba uprostřed státu. Svaté město, svaté pro věřící tří náboženství - jako svaté ho uctívají židé, křesťané a muslimové. Město, které již před více než třemi tisíci lety král David prohlásil za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Domy v Jeruzalémě jsou stavěny z ,,jeruzalémského" vápence. Díky tomu je Jeruzalém při západu jako ze zlata.
 

Jízda autem

V Jeruzalémě jsem se většinou pohyboval pomocí městské hromadné dopravy. První obavy po vstupu do autobusu rychle vymizely. Lidé v Jeruzalémě taky musejí chodit do práce, do škol,  nakupovat. I když je město hustě poseto automobily, autobusy bývají stále plné.
Pokud se pohybujete po Jeruzalémě autem, je nutno zde mít notnou dávku trpělivosti při vyhledání volného parkovacího místa. Pokud se vám to poštěstí,  tak v místech, kde je zpoplatněné parkování. Stačí vhodit do parkovacích hodin příslušný obnos a na parkovacím automatu se vám ukáže, dokdy můžete parkovat. Každé parkovací místo má svůj automat, což je oproti našim podmínkám dosti výhoda, protože nemusíte hledat v okruhu několik set metrů plechovou krabičku, ze které padá parkovací lístek. Když odjedete dříve, parkovací minuty stále běží. Může se vám tak přihodit, že zaparkujete na místě, které vám někdo předplatil. V sobotu se parkování neplatí.
Pro nás je nezvyklé neustálé troubení snad všech aut, které jsou na silnicích. Když například stojíte na červenou, ještě než z oranžové přeblikne zelená všechna auta za vámi začnou troubit, co že je to tam za slimáka, který brzdí provoz. Izraelská auta, autobusy a taxíky mají žluté poznávací značky, arabská zelené, modré a bílé (podle toho, zda jsou z Judey, Samárie či z Gázy). A na silnici nenajdete jediné auto, které by snad nebylo aspoň trochu škrábnuté. I pořádné káry jsou mnohdy pomačkané. Vítejte ve Středním východě.

Autobusová doprava

Silniční značení měst, ulic a ukazatelů je trojjazyčné – hebrejsky, arabsky a anglicky, takže i když neovládáte místní jazyky, neztratíte se. Mějte na zřeteli, že v sobotu jezdí v Jeruzalémě jen arabské autobusy, a to dosti zřídka. V pátek odpoledne už moc autobusů taky nejezdí. Na každé autobusové zastávce jsou lidé, kteří dohlížejí na to, aby někde nebyla odložena taška či batoh, i vás si budou prohlížet důkladně. Může se stát, že k vám tento člověk přistoupí a prohodí jen pár slov. Uslyší váš akcent a nechá vás jít dál. Terorismus bohužel z těchto končin světa nevymizel a proto je dobré být na cestách obezřetný. Stačilo mi vidět místa, kde byly sebevražedné útoky teroristů, fotky dětí na autobusových zastávkách, které jeli do škol a nedojeli. Nahánějí husí kůži po celém těle. Bez batohu na zádech se ale při celodenním putování Jeruzalémem nejspíš neobejdete. Zvláště v letních měsících, kdy jsou teploty hodně přes třicet, naplníte batoh dvěma dvoulitrovkami pití. Pokud se vám nechce voda nosit sebou, samozřejmě ji na každém rohu můžete koupit. Jsou místa, kdy můžete pít vodu i z pouličních vodních zdrojů - v Izraeli je voda z kohoutků všude pitná. U Zdi nářků jsem toho využil a žádné následky to na mém zdraví nemělo.

Rozdělení Jeruzaléma

Jeruzalém se skládá ze tří částí: Západní (Nové město), Východní (arabská část Jeruzaléma) a Staré město. Je třeba být stále na pozoru, obzvláště ve Východním Jeruzalémě. Arabský svět má ale své kouzlo, a proto si nedovedu představit navštívit Jeruzalém a neprojít si uličky Východního Jeruzaléma. Všude na ulici jsou obchodníci s ovocem, zeleninou, pečivem, sladkostmi, suvenýry – každý chce něco utržit. Pamatujte, že dobrým zvykem je smlouvání, obchodníci s tím počítají a mnohdy cena může klesnout i několikanásobně dolů. Staré město, které se nachází na východ od Západního Jeruzaléma, je rozděleno na čtyři části – židovskou, arabskou, křesťanskou a arménskou čtvrť - a je celé obehnáno mohutnými hradbami. Tyto části jsou rozděleny podle náboženské příslušnosti jejich obyvatel a každá zaujímá své skvosty architektury. Arménská čtvrť je jediná čtvrť, která je uvnitř města uzavřená a žijí v ní jen Arméni. Do Starého města se dostanete vstupními branami, kterých je celkem sedm. Ze severu do arabské čtvrti jsou to Damašská a Herodova, z východu Lví, z jihu do židovské čtvrti Hnojná a Sionská, ze severu do křesťanské Nová a ze západu Jaffská brána. Osmá – Zlatá brána, je zazděná a nachází se na východě naproti Skalnímu dómu. Kromě toho lze v jižní stěně hradeb rozeznat zazděnou Dvojitou bránu chulda a Trojitou bránu chulda. Před několika lety byla objevena a otevřena brána nedaleko Hnojné brány.

Židovská čtvrť

V Židovské čtvrti se nachází Zeď nářků, nejsvětější místo Židů. Je to pozůstatek hradeb kolem Druhého chrámu. Tato zeď zasahuje mnoho metrů pod zem a je možné zakoupit lístek asi hodinové prohlídce této dnes podzemní části. Je ale nutné objednat se mnoho dní předem. Při vstupu ke Zdi nářků počítejte s důkladnou prohlídkou – jdete přes detektory kovu a vaše batohy jsou prosvíceny. Zeď nářků je rozdělena na mužskou a ženskou část, každý návštěvník musí mít pokrývku hlavy –   v sobotu a o svátcích se zde nesmí fotografovat. Na fotografování si dejte pozor i v jeruzalémské čtvrti ortodoxních Židů Mea Šearim -  nemají to rádi ani v jiné dny. Záleží však čistě na vás, zda se rozhodnete fotografovat.
Dále stojí v Jeruzalémě máš asi na mylsi jen tu židovskou čtvrť, viď? za zhlédnutí zbytky synagogy Churva a bývalé hlavní římské ulice, kde je Cardo. Taktéž ostatní uličky, ze kterých sálá pořádná dávka historie, stojí za procházku.

Arabská čtvrť

Arabská čtvrť zahrnuje celou severovýchodní část Starého města a horu Moriah - Chrámovou horu, na které je Skalní dóm, neboli Omarova mešita, a mešita El Aqsa. Na Chrámovou horu se dostanete jen v určité vymezené hodiny, a to jen po mostě, který je vedle Zdi nářků. Muslimové mohou využít i řadu vchodů ostatních. Zde jsou izraelští vojáci a policisté, kteří dbají na to, aby nikdo kromě Arabů těmito vchody nešel. V době motliteb muslimů vojáci nikoho na Chrámovou horu nepouští. Před vstupem počítejte s důkladnou kontrolou – k lahvi s vodou si strážci většinou čichnou, jestli je to opravdu voda, protože se dovnitř nesmí vnášet lihoviny. Kdo by se s nimi ale v tom horku tahal! Chrámová hora je pro Muslimy po Mecce a Medině nejsvětějším místem. Skalní dóm je díky své obrovské zlaté kopuli nepřehlédnutelnou jeruzalémskou dominantou. Při vstupu na Chrámovou horu počítejte s tím, že vás dříve nebo později, zvláště půjdete-li sami,  osloví tamní ,,průvodci´´, kteří vás budou vytrvale přesvědčovat, že právě oni jsou ti praví, které na Chrámové hoře potřebujete k tomu, aby jste si ji mohli důkladně prohlédnout. Pokud si chcete v klidu projít celé nádvoří a přilehlý parčík, stačí jediné – do mešity mohou pouze muslimové, takže toto přání vám nesplní žádný z  průvodců, ať mu nabídnete sebevětší obnos. Mešity by ale určitě stály za zhlédnutí. Do El Aqsy jsem nakoukl aspoň přes mřížkované okno, zevnitř je opravdu pěkně zdobená a všude na zemi jsou desítky pestrých koberců.
V arabské čtvrti stojí za shlédnutí i křižácký kostel Sv. Anny. Nedaleko kostela je nádrž Bethesda, kde podle tradice Ježíš uzdravil chromého. Odtud se můžete vydat na cestu Via Dolorosa – poslední cestu Ježíše Krista se 14 zastaveními. Od původní cesty se ale zcela jistě liší – vždyť Jeruzalém byl tolikrát pobořen a znovu vystaven. Někde v těchto místech se ale vše dříve odehrálo. Přes Via Dolorosa se dostanete do křesťanské části, kde se nachází chrám Božího hrobu –  XII. Zastavení. Zde je pod vitrínou Golgota, nazývaná Kalvárie, kde podle tradice Kristus na kříži zemřel. XIV. zastavení, kde byl Kristus pohřben, je v tomtéž kostele.

Východní Jeruzalém

Pokud nemáte žádné prospekty a mapy Jeruzaléma, navštivte jako první ve Starém městě informační středisko, které se nachází poblíž Jaffské brány, najdete tam i některé prospekty v češtině.
Ve východním Jeruzalémě se nachází Olivetská hora a hora Scopus. Za nimi je pěkný pohled do Judské pouště. Z Olivetské hory se pod vámi objeví celý Jeruzalém. Velkou část Olivetské hory zabírá rozsáhlý židovský hřbitov. Mezi Olivetskou horou a hradbami Starého města se rozprostírá údolí Cedron (Kidron). Asi kvůli bezpečnosti se tam kromě místních skoro nikdo nepohyboval. V údolí jsou tři hroby: Abšalomův památník, hrob synů Hezírových a Zachariášův hrob. Vidět jsou krásně ze silnice, která lemuje hradby Starého města, ale doporučuji podívat se na ně zblízka, více se vám přiblíží jejich historie.
Cesta kolem hrobů vede až do palestinské vesnice Siluán (Siloam). V údolí Kidron se dříve nacházelo Davidovo město. Nyní se v těchto místech nachází Siloamská nádrž, která je propojena s pramenem Gichon Chizkijašovým tunelem z roku 701 př.n.l.. Platí se vstupné 27 NIS. Baterku s sebou! Jistě vás budou přemlouvat, aby s vámi šel palestinský průvodce za 10 NIS. Jak záhy zjistíte, je to 10 NIS za každého, ne za skupinku, jak jste od prvopočátku předpokládali. A když jdete sami do neznáma, je to určitě větší dobrodružství.  Není zde kde zabloudit a pokud něco průvodce říká o historii, tak to má šanci slyšet pouze ten, kdo jde za ním. V tunelu dlouhém 533 m je běžně chladná voda po kolena, v nejnižším místě se musíte zohnout, abyste se nepraštili do hlavy. V nejužším místě může být šířka necelého půlmetru. Pokud je hodně vody, může být nejnižší místo zcela zaplaveno. Cesta tunelem trvá asi 30 minut a je to skvělý zážitek. Na druhé straně u pramene Gihonu bylo zavřeno, takže nezbývalo než se otočit a jít dobrodružnou cestu zpět do Siloamské nádrže. V tunelu není rovný podklad a pokud vás jde více, tak průzračná voda je zakalená a nevidíte do vody pod sebe, takže pozor na škobrtnutí. Tunel je v současné době zahrnut do komplexu národního parku Davidova města, a tak je to naprosto bezpečné místo.
Na Olivetské hoře se nachází Getsemanská zahrada, ve které jsou až dva tisíce let staré olivovníky. Ty Krista zcela jistě zažily. Vedle Getsemanské zahrady stojí kostel Národů, nazývaný též Agonie – bazilika smrtelného strachu. Ježíš a jeho učedníci zde trávili poslední hodiny před jeho zatčením v Getsemanské zahradě, uvintř kostela je Skála smrtelného strachu, na které se podle tradice Ježíš modlil a potil krev. Dále na Olivetské hoře najdeme hrob Panny Marie, pravoslavný kostel Máří Magdaleny, kapli Dominus Flevit a kostel Nanebevstoupení. Klášter Pater Noster mi dalo chvilku zabrat najít - nachází se totiž zcela nahoře. Bylo zavřeno, a tak jsem si Otčenáš v češtině nepřečetl.
Za jižními hradbami Starého města je hora Sion s bazilikou Zesnutí, kde prý zesnula Panna Marie. Kromě ní se zde nalézá hrobka Krále Davida, Muzeum holokaustu a Večeřadlo – někde v těchto místech byla poslední večeře Páně. Nedaleko od hory Sion je luteránský hřbitov, kde po chvilce hledání najdete místo, kde je pochován Oskar Schindler. Kousek odtud se pak nachází Citadela – nazývaná Davidova věž. Král Herodes zde nechal vybudovat tři věže, které již ale nestojí. Jediná stojící věž je z pozdějšího období. V noci je pěkně nasvícená, taktéž hradby a tajuplné uličky Starého města mají v noci působivou, někdy až strašidelnou atmosféru. Po setmění se uličky rychle vylidňují.

Ostatní zajímavosti

Při návštěvě Jeruzaléma si určitě nenechte ujít návštěvu místního trhu. Je zde opravdu vše: exotické ovoce, čerstvá zelenina, maso, ryby, obrovské množství koření, různé pamlsky, velký výběr pečiva. Dá se zde nakoupit za přijatelné ceny a hlavně, je to opravdový orient, takže je na co se koukat. Než se dostanete dovnitř, čeká vás rychlá kontrola izraelskou policií nebo vojáky. Právě trh byl totiž v minulosti centrem několika sebevražedných útoků.
V centru Jeruzaléma na rušné ulici Ben Yehuda najdete mnoho obchodů, kaváren a nezbytných směnáren. Jako jeden z orientačních bodů vám může v Jeruzalémě dobře posloužit hotel Krále Davida a kousek od něj věž  s hotelem YMCA, které se nacházejí nedaleko od Citadely. Pěknou procházku zažijete i ve čtvrti Miškenot Šeananim, kde je větrný mlýn Jemin Moše, a replika kočáru, na kterém do Jeruzaléma jezdil Sir Moses Montefiore. Domy jsou ve stylu moderní architektury a je odtud pěkný výhled na hradby Starého města. V přilehlém parčíku naleznete hrob Herodovi rodiny. Při prohlídce Jeruzaléma se běžte podívat k budově parlamentu – Knesset. Nedaleko je veliká Menora, na které je zobrazena historie židovského národa. V Jeruzalémě najdete mnoho dalších pamětihodností, muzeí, galerií, parků a míst, která stojí zato si projít,  ale budete na to potřebovat opravdu mnoho času. Jedna návštěva Jeruzalém proto nestačí!

 
Související články
Práce v Izraeli
Izrael - obecné praktické informace
Z Jeruzaléma do oázy Ein Gedi
Přípravy na cyklocestu do Izraele
Jeruzalém - rozdělené město
Jízda k Mrtvému moři
Užitečné rady pro cestování v Izraeli
 
Přečteno 5716x
 
 
 
Komentáře
JeruzalémŠimon, Reagovat
Jeruzalém virtuální prohlídkyJarda, Reagovat
 
Přidat komentář
Vypsat označené komentáře
Vypsat všechny komentáře
Zobrazit všechny chronologicky
 
Poslat odkaz
Tisk
Zpět
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: