Vyhledej
Rady na cesty
> cesty s dětmi
> doprava
> nebezpečí
> nedej se
> praktické
> ubytování
Vybavení
> jak vybrat
> literatura
> materiály
> novinky
> testovna
Turistika
> cyklo
> expedice
> hory
> lyže a sněžnice
Práce v zahraničí
> zkušenosti
On-line cesty
> seriály
> blogy
> humor
Nejčtenější články
Novinky emailem
Partneři

Portál o inline bruslení nejen na Ladronce

přehledný seznam kempů

Spolujízda.eu - server pro spolujízdu

Diashow ze Severní Ameriky

Královédvorsko
 Ubytování, restaurace, turistika ve Dvoře Králové n. L. a okolí.

www.Cottage.cz
Portál o turistice a ubytování v NP České Švýcarsko.


Vybavení do přírody
Naše ikona:

Průvodce světem vybavení a cestování

.

ČRAfrikaAmerikaAsieAustrálie a OceánieEvropaStř. východ
KALiMERA > Vybavení > literatura

Cykloatlasy
Letos se na veletrzích, a následně i pultech knihkupectví, objevily dvě zajímavé publikace, obě vydané se stejným záměrem - seznámit čtenáře s možnostmi cykloturistiky v České republice. Jak se jim to povedlo?
Stanovisko Klubu českých turistů, 7.07.2003 11:42, Reagovat
V květnu t.r. obdrželo ústředí Klubu českých turistů z redakce Treknet výtisk novin Kalimera č. 2/2003 obsahujících na 4. straně text s názvem „Cykloatlasy ČR“. Jelikož zmíněný text v části týkající se hodnocení publikace KČT obsahuje zavádějící, nepřesné a neúplné údaje, byl jsem jako editor „Obrazového atlasu turistických zajímavostí a značených cyklotras“ Klubem českých turistů pověřen zaujmout stanovisko.
Již úvodní věta textu „Cykloatlasy ČR“ je nepravdivá. Popisované publikace v žádném případě nebyly vydány „…se stejným záměrem…“ Pokud by tomu tak bylo, pak by v Cykloatlasu Česko scházela většina údajů které naopak obsahuje Obrazový atlas KČT a obráceně. Obrazový atlas turistických zajímavostí a značených cyklotras a Cykloatlas Ćesko firmy SHOCart představují z hlediska koncepce dvě nesouměřitelná díla. Obě publikace mají odlišné poslání i okruh potenciálních uživatelů. Korektní srovnání by bylo možné pouze v případě, pokud by byly srovnávány dvě shodně koncipované publikace („cykloatlas“ jedné firmy s „cykloatlasem“ jiné firmy). „Obrazový atlas turistických zajímavostí…“ je však již podle názvu zcela jiná, specifická publikace – není to „atlas“ ani „cykloatlas“, je to prostě obrazový atlas.
Příprava a realizace obrazového atlasu KČT byla financována na bázi akvizice bez ambicí vyprodukovat zisk (prodej části nákladu za doporučenou MOC 50,- Kč pouze přispěje ke snížení ztráty, se kterou KČT již několik let projekt Eurobeds udržuje a dále rozvíjí). KČT nabídl krajům, městům, obcím a jejich sdružením a také komerčním inzerentům, možnost prezentovat se za úplatu v připravovaném vydání obrazového atlasu. Žádnému z těchto subjektů nemohl KČT prezentaci nařídit, vše funguje na principu vzájemné důvěry, znalosti projektu Eurobeds a dobrovolné spolupráce. V tomto kontextu je poznámka v závěru „recenze“ o snaze KČT „…vymámit z inzerentů peníze..“ nepatřičná a to nejenom proto, že nikterak nesouvií s literárním útvarem zvaným recenze, ale m.j. proto, že redakce Treknet zmíněnou formulací deklasovala objednatele prezentací v obrazovém atlasu a obchodní partnery KČT do pozice nesvéprávných subjektů neschopných vlastního názoru na obchodní nabídky předkládané KČT.

Tvrzení „recenzenta“ že …“Středočeský kraj začíná v Plzni a končí u Hradce Králové…“ je matením čtenářů Kalimery i uživatelů obrazového atlasu. Všechny kraje ČR jsou zakresleny ve správných hranicích stávajících krajů. Jelikož je však obrazový atlas kompilací 13 samostatných krajských atlasů v měřítku 1 : 250 000 obsahuje logicky větší či menší překrytí (duplicity) území.
Není pravdou, že obrazovému atlasu chybí:
… obsah… (je hned na druhé textové straně + kapitoly barevně odlišeny !)
… vysvětlivky… (jsou rovněž na str. 2)
… rejstřík… („recenzent“ přehlédl, že v každé krajské krajské kapitole je za obrazovými prezentacemi turistických cílů před krajským atlasem uveden také rejstřík těchto cílů i s indexy pro jejich vyhledání v mapě.
… výškopis… (nadm. výška základních terénních tvarů je v použité mapě ČR uváděna)

Kritika, že i u „..nepopsaných podrobnějších map..“ mělo být uvedeno měřítko je oprávněná pouze částečně: u podrobných map Praha-centrum a Praha a okolí jsou měřítka uvedena ale „recenzent“ si jich nepovšiml. Ve třech dalších případech (Kladno, Chodov u K.Var a Ostrava) by uvedení měřítka bylo skutečně vhodné a je redakčním opomenutím.

Pěší značené trasy nebyly v obrazovém atlasu záměrně uvedeny, neboť zákresy do map měřítka 1 : 250 000 by byly nepřehledné a mapové listy přetížené množstvím linií.

Není pravdou, že obrazový atlas byl vydán „… na nekvalitním papíře se spoustou reklamy a neviditelnými státními hranicemi…“ Ve skutečnosti byl vydán na výrazně lepším papíru než v letech 2001 a 2002 (tehdy na 56g SC), v r. 2003 byl použit kvalitnější papír 60g LWC Ultranorm. Pokud se týká reklamy, tak z 228 stran vč. obálky zaujímá reklama 40 stran – tzn. pouze 17,5% (i proto se inzerce setkala se zájmem, neboť publikace není inzertně přesycena). Viditelnost státní hranice byla záměrně „barevně potlačena“ aby transparentně vystupovaly cyklotrasy. Přesto: státní hranice je vyznačena zřejmým způsobem.

Obrazový atlas je sice dílem KČT, přesto nestranným způsobem (bezplatně!) informuje i o konkurenčních cyklomapách SHOCart. Smyslem publikace nikdy nebylo, aby ji uživatel vozil v batohu na zádech, ale aby v klidu doma v křesle u kávy získal potřebné informace (např. i s využitím v textu uvedených kontaktů na informační střediska v krajích ČR), vybral si území svého zájmu a pořídil si některou z uvedených podrobných map.

Vznikem krajských úřadů (KÚ) přešla odpovědnost za rozvoj cestovního ruchu v krajích ČR právě na KÚ. Území krajů ČR jsou nyní prezentována jako svébytné „turistické destinace“. Kritizované „proslovy“ hejtmanů jsou velkým průlomem, úspěchem a logickým vyústěním systematické spolupráce KČT s kraji. Kritizovaná velikost prezentovaných turistických cílů v obrazovém atlasu vychází z předem konzultované obchodní nabídky. Přirovnání „recenzenta“ k obrázkovému pexesu je irelevantní.

Obrazový atlas KČT přinesl řadu informací, od kterých „recenzent“ velkoryse odhlédl a vůbec je nezmínil, např.:
• informace o KČT a jeho programu, možnostech členství a výhod pro členy,
• informace o zásadách pro zřizování nových cyklotras,
• informace o vybraných regionálních cyklomapách (Cykloturistické pele-mele),
• informace o turistickém slevovém systému Eurobeds,
• kontakty na kempy a chatové osady v Česku,
• informace o již 6 let funkční elektronické prezentaci projektu EUROBEDS na www.eurobeds.cz

Vážení čtenáři, turisté, obchodní partneři. Stanovisko KČT k uvedené recenzi bylo zasláno i redakci Treknet s žádostí o uveřejnění omluvy za prezentaci neúplných a nepravdivých údajů. Za tým zpracovatelů „Obrazového atlasu turistických zajímavostí a značených cyklotras“ Mgr. Vratislav Chvátal

 
Přečteno 1718x
 
Opačné pořadí
Zpět
Zobrazit článek

Přidat příspěvek
Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:

Sledovat diskuzi
Email:
Potvrzovací kód:
Inzerce | O nás | Tištěná verze
KLUB KALiMERA
jméno:
heslo:
Přidat článek
Chcete se přidat?
Střípky
Běžky pro turisty i aktivní sportovce - podle čeho vybírat a jaké si koupit?Jak připravit své nové běžkyKontakty na horskou službu
Komerční sdělení
Vybavení na běžky - lyže, boty, hole, bundy, termoprádlo
Štěrba nabízí: